Urząd Miejski w Łebie
Urząd Miejski w Łebie

Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów na kadencję 2019-2023. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 marca.

Gminna Rada Seniorów w Łebie składająca się z 7 członków pełniąca funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną współpracować będzie z organami Gminy Miejskiej Łeba w obszarach dotyczących osób starszych.

 1. Kandydatami do Rady mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Miasta Łeba.
 2. W skład Rady wchodzą:
  • 5 przedstawicieli osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Łeba posiadający poparcie co najmniej 15 osób, z zastrzeżeniem iż osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Łeba  może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu przedstawicielowi osób starszych kandydującemu do Rady Seniorów,
  • 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Łeba i zrzeszających osoby starsze np.: uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, związki emerytów, itp. wyznaczonych przez te organizacje,
  • 1 przedstawiciel podmiotów działających na terenie Gminy Miejskiej Łeba i działających na rzecz osób starszych np. organizacje pozarządowe nie zrzeszające osób starszych ale działające na rzecz seniorów, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną, wyznaczonych przez te podmioty.
 3. Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od dnia 01.03. – 28.03.2019 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Zgłoszenia kandydatów na formularzach stanowiących załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4  i Nr 5 do Zarządzenia Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Łeby z dnia 14.02.2019 r. należy składać w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego w Łebie ul. Kościuszki 90.
 5. Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody dostępne są na stronie internetowej www.leba.eu   w zakładce  pn. „Gminna Rada Seniorów”;
 6. Do formularza powinny być dołączone:
  • oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Łebie
  • dokument potwierdzający delegowanie we właściwym trybie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych kandydata na członka Rady Seniorów (np. uchwała zarządu organizacji).
  • Lista poparcia  co najmniej 15 osób  wraz z ich podpisami, z zastrzeżeniem iż osoba starsza posiada miejsce zamieszkania na terenie Miasta Łeba
 7. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Łeby.
 8. Zgłoszenie kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Łebie należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w  Łebie na formularzu:
Poprzedni artykuł„Koniec oszukiwania!” urzędnicy w Nowej Wsi chcą kontrolować mieszkańców
Następny artykuł21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj