Gmina Nowa Wieś Lęborska

Komunikat o planowanych kontrolach nieruchomości wydał Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska. Chodzi i nierzetelne deklaracje śmieciowe, w których mieszkańcy zaniżają swoje opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jeszcze przed przeprowadzeniem kontroli stwierdzono, że wielu mieszkańców złożyło nieprawdziwe deklaracje. Urzędnicy dokonali prostej kalkulacji – liczba osób zameldowanych na terenie gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 13.473 osoby, natomiast w deklaracjach zgłoszono 11.021 osób. Być może część przebywa np. w pracy za granicą lub z innych powodów nie mieszkają w miejscu zameldowania. To właśnie będą ustalać urzędnicy.

Ponoszone przez gminę koszty zagospodarowania odpadów wynikają z faktycznej ilości śmieci wytwarzanych przez mieszkańców. Wpływy do budżetu gminy na realizację tego zadania zależą zaś od złożonych deklaracji. Jeżeli do zagospodarowania jest znacznie więcej śmieci niż wynika to z deklaracji – opłaty ponoszone przez mieszkańców mogą wzrosnąć. W ten sposób osoby uczciwie dokonujące rozliczeń poniosą koszty wywozu odpadów za mieszkańców niezgłoszonych do deklaracji.

Komunikat Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska

Informujemy, że Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w niedługim czasie rozpocznie kontrole właścicieli nieruchomości pod względem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, przestrzegania regulaminu czystości i porządku na terenie gminy oraz prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Wielu mieszkańców gminy złożyło deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nierzetelnie, podając nieprawdziwe dane – dotyczy to głównie liczby osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości, gdyż na tej podstawie obliczana jest wysokość miesięcznej opłaty. Ujawniono również nieruchomości, na których nie złożono deklaracji w ogóle.

Znaczna część złożonych deklaracji nie wykazuje stanu faktycznego- liczba osób zameldowanych na terenie gminy na dzień 31.12.2018r. wyniosła 13.473 osoby, natomiast w deklaracjach zgłoszono 11.021 osób. Różnica ta wpływa również na wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomość, bez względu na ich wiek, ilość wytwarzanych odpadów i zameldowanie.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany – czyli w przypadku:

• urodzenia dziecka, 
• zgonu mieszkańca nieruchomości, 
• zamieszkania nowej osoby na nieruchomości, 
• wynajęcia dodatkowej osobie pokoju czy lokalu mieszkalnego,
• powrotu mieszkańca z zagranicy,
• końca roku akademickiego i szkolnego- powrót studenta/ ucznia z akademika/stancji,
• zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na tej nieruchomości odpadów komunalnych,
• zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, na których stwierdzono nieprawidłowości będą wzywani celem złożenia wyjaśnień oraz nowych deklaracji określających stan faktyczny. Warto podkreślić, że złożenie rzetelnej deklaracji nie rodzi żadnych dodatkowych sankcji wobec właściciela nieruchomości, natomiast niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Warto zatem samemu uregulować swoje zobowiązania w tym zakresie, zanim urząd zrobi to za nas.

Urząd Gminy 
w Nowej Wsi Lęborskiej

Poprzedni artykułŁotewski ambasador Edgars Bondars z wizytą w powiecie lęborskim
Następny artykułGminna Rada Seniorów w Łebie. Trwa nabór kandydatów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj