Powstała publikacja o cmentarzysku w Czarnówku

To kolejna naukowa pozycja książkowa o skarbach wielokulturowej nekropolii w Czarnówku, gdzie prace archeologiczne prowadzone są od 1973 roku. Stan. 5 jest w tej chwili największą, całkowicie przebadaną nekropolią z późnej starożytności w Europie Środkowej, mającą kluczowe znaczenie dla archeologii Europy Środkowej i północnej.

Czarnówko jest miejscem pochówków ludności kultury pomorskiej, oksywskiej i wielbarskiej oraz z okresu wczesnego średniowiecza. Od 2008 r. pracami wykopaliskowymi koordynuje Muzeum w Lęborku. Kierownikiem nadzorującym prace archeologów jest mgr Agnieszka Krzysiak. Na cmentarzysku w Czarnówku ostatnie pochówki datowane są na wiek XII n.e, a najstarszy grób pochodzi z epoki neolitu, czyli IX – VI w. p.n.e. Oznacza to, że teren ten wykorzystywany był jako miejsce pochówków przez prawie 4 tys. lat. Wśród tysięcy obiektów archeologicznych i artefaktów, odnaleziono prawdziwe skarby. Kolie z paciorków szklanych i bursztynowych, złocone i srebrzone zapinki, okucia od pasków, różnego rodzaju ozdoby, broń, czy popielnice używane do chowania zmarłych to tylko część z pozyskanych elementów w toku archeologicznych prac. Niezwykłe było to, że udało się odkryć nieograbiony grób, bo większość zostało obrabowanych przed wiekami.

Autorem najnowszej, ściśle naukowej publikacji jest prof. dr hab. Jan Schuster z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent archeologii na Uniwersytecie Humboldta, na którym obronił również doktorat. Kolokwium habilitacyjne odbył na Uniwersytecie Friedricha Wilhelma w Bonn. Naukowe zainteresowania prof. Schustera koncentrują się wokół okresu wpływów rzymskich i okresu Wędrówek Ludów, a szczególnie specjalizuje się w archeologii osadniczej i w badaniach nad stratyfikacją społeczną w germańskim Barbaricum.

Dofinansowanie na realizację projektu, które uzyskało Muzeum w Lęborku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosiło 109.050 zł, z tego wkład własny Muzeum w Lęborku stanowiła kwota 39.150 zł. Publikacja została wydana w ramach projektu „Blask kruszcu i pokusy Rzymu. Okazałe groby z okresu wpływów rzymskich na nekropolii w Czarnówku, pow. lęborski” realizowanego przez Muzeum w Lęborku z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 5 – Ochrona zabytków archeologicznych””. Dwuletni projekt, który zrealizowało Muzeum w Lęborku wraz z Fundacją Monumenta Archaeologica Barbarica, obejmował opracowanie i upowszechnienie informacji dotyczących archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych na rozległym, wielokulturowym cmentarzysku w Czarnówku w powiecie lęborskim, którego podstawowym i nadrzędnym celem było dokonanie wieloaspektowej analizy pochówków określanych w nomenklaturze archeologicznej „książęcymi” i ich opracowanie w formie książkowej oraz wydanie w języku polskim i niemieckim. Wydana w prestiżowej serii  Monumenta Archaeologica Barbarica, SERIES GEMINA, TOMUS VIII, Cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu, Część 2, pod redakcją Jacka Andrzejowskiego, Marioli Pruskiej i Jana Schustera.

W 2014 roku powstała publikacja „Okruch złota w popiele ogniska. Starożytne nekropole w Czarnówku i ich tajemnice”, która w niezwykle przystępny sposób obrazuje ogrom historycznej wagi znalezisk z Czarnówka i to w jaki sposób wpływają one na poznanie codzienności prehistorycznych mieszkańców tych terenów.

Poprzedni artykułRadni Lęborka przeciw mowie nienawiści
Następny artykułDruga edycja sportowego wyzwania dla mieszkańców powiatu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj