Rada będzie funkcjonowała w składzie: Marian Borek (przedstawiciel wskazany przez Zarząd Powiatu Lęborskiego), Adam Nowak (przedstawiciel Zarządu Powiatu Lęborskiego), Witold Krużycki (przedstawiciel Zarządu Powiatu Lęborskiego), Jarosław Pruski (koordynator szkolnych zawodów sportowych w Gminie Cewice), Karolina Sawicz (przedstawiciel szkół ponadpodstawowych), Jacek Wityk (przedstawiciel Burmistrza Lęborka), Jakub Krawczyk (przedstawiciel Burmistrza Łeby), Monika Pawłowska (przedstawicielka Wójta Gminy Wicko), Magdalena Bojarczuk (przedstawicielka Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska), Andrzej Linsztedt (przedstawiciel Wójta Gminy Cewice), Krystian Kuczyński (Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego), Bartosz Polak (koordynator szkolnych zawodów sportowych w Lęborku), Joanna Bieniek (koordynator zawodów w Łebie), Waldemar Juszczak (koordynator zawodów w Gminie Wicko), Andrzej Czubat (koordynator zawodów w Gminie Nowa Wieś Lęborska).

Radzie przewodniczyć będzie Marian Borek, wieloletni działacz sportowy i długoletni dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku.

Członkowie Rady mogą zgłaszać wnioski o nagrody i wyróżnienia Starosty Lęborskiego dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za uzyskiwanie wysokich wyników sportowych, osiąganych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Rada współpracuje z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lęborskiego, aby wypracowywać nowe sposoby rozwoju kultury fizycznej na terenie powiatu . Współorganizuje również imprezy sportowe i rekreacyjne oraz wspiera sportowe inicjatywy społeczne.

Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady Sportu trwa 5 lat, jednakże każdorazowo wygasa z końcem roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja Rady Powiatu Lęborskiego.

Dyskusja na sesji Rady Powiatu

Temat powołania Powiatowej Rady Sportu został poruszony podczas V sesji Rady Powiatu Lęborskiego. Radny Jarosław Pruski (przewodniczący Rady Sportu poprzedniej kadencji), wyraził żal, że w radzie zabrakło przedstawicieli środowiska sportowego. Radny Patryk Bianga, który o składzie rady dowiedział się na ulicy, stwierdził, że rada jest tworem politycznym, a nie społecznym.

Przeciwnego zdania był radny Maciej Barański – inicjator powstania Powiatowej Rady Sportu 12 lat temu, który zachęcał do przejrzenia listy członków rady i podkreślał, że sposób jej funkcjonowania jest zawsze kwestią otwartą. Starosta Alicja Zajączkowska podkreśliła, że rada została powołana w takim składzie, aby mogła częściej się spotykać (dotychczas dwa razy w roku) oraz usprawnić jej działanie. Zapewniła także, że działacze i przedstawiciele klubów zainteresowani współpracą z Powiatową Radą Sportu, będą mogli swobodnie uczestniczyć w jej obradach. Radny Witold Krużycki, argumentował, że w radzie są osoby ściśle związane z działalnością sportową, reprezentujący także kluby sportowe.

Pełna dyskusja w retransmisji z sesji: https://youtu.be/OIkchzugUdg

Poprzedni artykułWaldemar Walkusz obraża starostę na sesji Rady Powiatu Lęborskiego
Następny artykułPowstają nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze w powiecie lęborskim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj