Kwestie związane z zagadnieniami komunikacyjnymi zdominowały wtorkowy Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Lęborskiego. Rozmowy toczyły się wokół możliwości wspierania inwestycji drogowych przez Pomorski Urząd Marszałkowski. W spotkaniu z samorządowcami uczestniczył Ryszard Świlski, Wicemarszałek Pomorski.

Wśród tematów omawianych podczas spotkania wiele miejsca poświęcono postępom prac na modernizowanej drodze nr 214 z Lęborka do Łeby. Droga ta remontowana była dwuetapowo. Szczególnie drugi etap prac, na odcinku Łeba – Białogarda, trwał dłużej, niż wstępnie szacowano. Problem wynikał głównie z trudności terenowych, przez który przebiegały prace budowlano-remontowe. W trakcie realizacji inwestycji nastąpiły również znacznie podwyżki materiałów budowlanych, co razem z problemami technicznymi w terenie, sprawiło, że inwestycja trwała dłużej. Dobrą wiadomością, jaką samorządowcy usłyszeli od wicemarszałka to to, że do końca kwietnia br. droga do Łeby zostanie ostatecznie oddana do użytku.

Uczestniczących w konwencie samorządowców interesowały również zagadnienie prowadzenia remontów dróg, szczególnie w miejscach, w których drogi gminne i powiatowe łączą się z drogami wojewódzkimi.

– Jestem niezwykle zadowolona z deklaracji pana marszałka, który zapewnił o swej otwartości i chęci do współpracy z samorządami szczebla powiatowego i gminnego w tym zakresie – powiedziała Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Myślę, że ta deklaracja w wymierny sposób przyczyni się do sukcesywnego poprawiania stanu nawierzchni na lokalnych drogach tam, gdzie ta poprawa jeszcze do tej pory nie nastąpiła. W każdym razie cieszymy się z wyrażonej przez pana marszałka woli do rozmów i współpracy. –

Celem wtorkowego spotkania było również omówienie aktualnego stanu prac prowadzonych przez Pomorski Urząd Marszałkowski na drogach wojewódzkich. Część dyskusji dotyczyła możliwości stwarzanych w tym zakresie przez środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponieważ okres programowania w tym zakresie kończy się w roku 2020, inwestycje prowadzone z udziałem środków PROW są aktualnie w toku lub na ukończeniu. Wiele szans stwarza nowy okres programowania na lata 2021-2027. Przygotowania, w tym szacowanie działań priorytetowych są już w toku i w związku z nowym PROW odbędą się kolejne spotkania, podczas których samorządowcy będą mogli wypowiedzieć się w zakresie ustalanych priorytetów oraz wnieść dodatkowe uwagi i wnioski.

W spotkaniu z samorządowcami uczestniczył Ryszard Świlski, Wicemarszałek Pomorski.

Kolejnym punktem dyskusji była rewitalizacja linii kolejowej nr 229 z Kartuz przez Sierakowice do Lęborka i Łeby. W ub. roku samorząd województwa pomorskiego przeznaczył środki na opracowanie studium wykonalności na 5 projektów realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i Polskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznej, z zastrzeżeniem możliwości realizacji w perspektywie finansowej lat 2021-2017. 
Zlecone opracowania studium wykonalności dotyczą modernizacji tras kolejowych, które polepszą standard życia mieszkańców mniejszych miejscowości, m.in. w powiecie kościerskim, bytowskim i lęborskim. Dwa z sześciu opracowywanych projektów dotyczą bezpośrednio powiatu lęborskiego. Największe dofinansowanie uzyskał projekt rewitalizacji linii kolejowej 229 pomiędzy Kartuzami a Sierakowicami z docelową elektryfikacją tej linii i włączeniem jej w system kolejowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Docelowo linia miałaby prowadzić do Lęborka i do Łeby, co znacznie poprawiłoby możliwości komunikacyjne z Lęborka w kierunku południowym. Drugi z projektów dotyczy rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej na odcinku Lębork – Nowa Wieś Lęborska.

Poprzedni artykułW Lęborku powstanie rondo im. Jana Olszewskiego?
Następny artykułNowoczesny punkt przedszkolny Szczęśliwa Przystań powstał w Lęborku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj