Pierwszy konwent nowej kadencji w Starostwie Powiatowym w Lęborku

W obradach pod przewodnictwem Alicji Zajączkowskiej, Starosty Lęborskiego i Edmunda Głombiewskiego, Wicestarosty Lęborskiego, uczestniczyli samorządowcy z terenu powiatu lęborskiego. Gośćmi zaproszonymi do merytorycznej dyskusji byli Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Przemysław Sieradzki, kierownik utworzonego niedawno w lęborskim SPS ZOZ, Centrum Zdrowia Psychicznego. To jednostka w strukturze szpitala, funkcjonująca od początku października 2018 r.

– Mamy wiele ciekawych tematów, którymi chcielibyśmy zainteresować samorządy – mówił Mirosław Kamiński, prezes PARR S.A. – W trakcie takich spotkań jak to, możemy również przedyskutować formy współpracy z samorządami w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Dysponujemy instrumentami wsparcia przedsiębiorców, bez względu na to czy dana firma działa w strefie ekonomicznej, czy poza nią. Chcemy współpracować z samorządami, chcemy pomagać przedsiębiorcom i pewien jestem, że podczas takich roboczych spotkań możemy wypracować wspólnie wiele rozwiązań realnie wspierających rozwój gospodarki na danym terenie.

Powiat lęborski zyska wiele w zakresie inwestycyjnej atrakcyjności po wybudowaniu drogi ekspresowej S6. W ramach Polskiej Strefy Inwestycji PARR S.A. prowadzi m.in. regionalne punkty kontaktowe  dla obsługi inwestorów, punkty kontaktowe dla samorządów z przypisanego obszaru wpływów, promuje innowacje i nowoczesne technologie, wspiera również inicjatywy klastrowe. Aktualnie PARR S.A. obsługuje 910 ha atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów objętych statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym terenami podstrefy w Lęborku.

– To pierwszy konwent w tej kadencji powiatowego samorządu i dlatego, uznając sprawy rozwoju gospodarczego za jeden z priorytetów, które na naszym terenie należy rozwijać, ten temat chcemy omówić w pierwszej kolejności – mówił Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski – Spore szanse stwarza ubiegłoroczna ustawa, umożliwiająca wsparcie inwestorów poprzez zwolnienia podatkowe bez względu na lokalizację inwestycji. Stąd też dzisiejsza obecność przedstawicieli PARR na Konwencie. –

Lęborskie Centrum Zdrowia Psychicznego skupia w sobie 5 jednostek służących pomocy psychologicznej, psychiatrycznej w bardzo szerokim spektrum problemu. Są to: Oddział Psychiatryczny, Oddział Psychogeriatryczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Izba Przyjęć Szpitala, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego. Głównym celem powstania Centrum Zdrowia Psychicznego jest integracja zespołu podmiotów medycznych, w tym lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, psychologów klinicznych, zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i ambulatoryjnym z udziałem leczenia środowiskowego. Centrum spełnia funkcję drogowskazu dla często wykluczonej społecznie grupy ludzi, objętych schorzeniami psychiatrycznymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here